Monday, January 26, 2009

Gunung

kata Imam Ghazali:
"Tiada dapat seseorang itu beramal akan makbul sebelum ia dapat
menaiki gunung yang 7"

1) Gunung Taubat
Dosa kepada Allah:
meninggalkan yang wajib
mengerjakan yang haram
Dosa pada makhluk
menganiaya diri mereka
menganiaya harta meeka
menganiaya ahli keluarga mereka
menganiaya agama mereka


2) Gunung Ilmu
Usuluddin - Ilmu untuk mengenal Allah dan Rasul
Feqah - Ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah pada diri dan harta
Tasauf - Ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah pada batinnya yakni
di dalam hati

3) Gunung Penghalang Ibadah

Dunia - hendaklah zuhud
Manusia - hendaklah diasingkan
Syaitan - hendaklah diperangi
Nafsu - hendaklah dikekang dengan takwa kepada Allah


4) Gunung Perintang Ibadah
Rezeki - hendaklah tawakal yakni tetap di atas janji Allah
Khatir - ertinya gerak hati kepada yang di takuti atau kepada yang di
harap hendaklah berserah kepada Allah
Qada - hendaklah redha
Bala - hendaklah sabar5) Gunung Peringkat Ibadah
Khauf - takut pada Allah dengan mengingatkan seksanya di dalam neraka
Raja- harap kepada Allah dengan mengingkan nikmatNya di dalam syurga6) Gunung Pencatat Ibadah
Riak - hendaklah ikhlas semata-mata kerana Allah
Ujub - hendaklah ingan petunjuk Allah dan pertolongan Nya7) Gunung Syukur
Hendaklah memalingkan segala nikmat yang dikurniakan itu kepada
mentaati Allah yang mengkurniakannya...
Semoga kita sama-sama ambil iktibar, mohon dibetulkan jika ada
kesilapan.

No comments: